Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen gedurende het seizoen aangepast worden. Indien het document wijzigt, zal dit bekend gemaakt worden.

Inschrijving:

  • Inschrijving voor de trainingen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
  • Na de inschrijving vindt er een intake plaats om zo te bepalen wat het niveau en fysieke gesteldheid van de leerling is. En daarnaast wat de doelen van de leerling zijn.
  • Er wordt altijd gestart met een pakket van 7 trainingen. Hierbij is de aanschaf van een tenue, bestaande uit broek, shirt en sokken, verplicht. Daarna is er een keuze tot kopen van iedere keer een nieuwe module van 7 trainingen. Met daarnaast aparte vakantie modules.
  • Deelnemers kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s) of verzorger(s) inschrijven. Ouder(s) en/of verzorger(s) dienen zich vooraf aan de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden.

Betaling:

  • Wij zijn vrij om de prijzen van de modules ten aller tijden te wijzigen en zullen dit op de website communiceren.
  • Volledige betalingen dienen voor het begin van elk nieuw gekozen nodule betaald te worden. Zie tarieven.
  • Een deelnemer kan pas deelnemen nadat het volledige verschuldigde bedrag door Hello Heroes Voetbal Academie is ontvangen en de deelnemer beschikt over zijn/haar getekende inschrijving.

Aansprakelijkheid:

  • Hallo Heroes Voetbal Academie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom de velden gedurende de trainingen.
  • Hello Heroes Voetbal Academie is niet aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel) tijdens de lessen.
  • Deelname aan de lessen en verblijf rondom de locatie waar de lessen worden gegeven geschied geheel op eigen risico.